Een logische werkwijze met duidelijke afspraken

Opname

Of het nu om nieuwbouw, verbouwing, renovatie of groot onderhoud gaat: Bouwbedrijf Jongman staat garant voor een even deskundige als soepele realisatie van uw project. Decennia lang rekenen onze klanten, zowel ondernemers als particulieren, al op onze no-nonsense aanpak die gebaseerd is op het centraal stellen van uw behoeften en belangen. Wij voelen ons meer dan alleen de aannemer, de uitvoerder van uw bouwwerkzaamheden. Door actief met u mee te denken over wensen, mogelijkheden en kosten leveren wij een eindresultaat dat aan al uw verwachtingen voldoet.

Een bouwproject bij Bouwbedrijf Jongman begint altijd met een opname op lokatie. Tijdens deze opname worden alle wensen van de klant op een rijtje gezet. Door onze jarenlange ervaring met andere projecten kunnen we u van goed en adequaat advies voorzien.

Offerte

Aan de hand van de gegevens die zijn verzameld tijdens het opname-gesprek, kunnen we de nodige calculaties maken en een passende offerte uitbrengen. In de regel de calculatie/offerte-fase 2 tot 5 weken, uiteraard afhankelijk van de complexiteit van het project.

De uitgebrachte offerte bevat alle aspecten van de bouw; van tekenwerk en statische berekeningen tot uitvoering en eventuele uitbesteding aan onderaannemers
Ook het aanvragen van de nodige vergunningen en ter goedkeuring aanbieden bij de Welstandscommissie behoort tot de taken die we bij Bouwbedrijf Jongman op ons kunnen nemen en u dus door ons kunt laten verzorgen.

Opdracht

Nadat u de gehele offerte heeft ontvangen met de nodige bijlagen, kunt u rustig nadenken of de offerte in alle aspecten aan uw wensen voldoet.

Uiteraard is het mogelijk dat er nog kleine wijzigingen aangebracht moeten worden in de definitieve offerte. Wellicht dat er bij nader inzien nog zaken toegevoegd, dan wel weggelaten moeten worden.

Is alles compleet en u bent tevreden, dan is de volgende stap dat u de offerte bekrachtigd door middel van de ondertekening van een contract en daarmee Bouwbedrijf Jongman de opdracht verstrekt tot het in gang zetten van het volledige bouwproces.

De eerste stap na de ondertekening van het contract is het aanvragen van de bouwvergunning(en). Indien de nodige vergunningen binnen zijn, kan in overleg begonnen worden met de uitvoeringsfase van de bouw.

Planning

Bij een bouwproject zijn heel veel mensen betrokken, waarvan de meesten voor afzonderlijke delen van het project verantwoordelijkheid dragen. Toch moet het bouwproject uiteindelijk één geheel worden – dit vereist goede samenwerkingsverbanden en een gedragen overall procesplanning. We verwerken hierin strategisch een aantal keuzemomenten. Hierdoor kunnen keuzes op tijd worden gemaakt, zonder dat u te vroeg in het proces een definitieve keuze moet maken. Ook bepalen we samen met u de vorm en het tempo van de projectorganisatie. Tijdens de voorbereiding bewaken we de voortgang met een uitgewerkte ontwerpplanning. Voorafgaand aan het daadwerkelijke bouwproces maken we een solide bouwplanning, vanzelfsprekend weer in nauw overleg met u. In deze bouwplanning nemen we alle bouwfasen op.

Oplevering

Wanneer uw nieuwe of verbouwde woning gereed is zal er een opleveringskeuring plaats vinden. Wij lopen dan samen met u door de woning om visueel te controleren of alles correct volgens bestek en tekeningen is uitgevoerd. Tijdens deze keuring worden eventeel geconstateerde gebreken vastgelegd in een proces verbaal van oplevering. Op het proces verbaal van oplevering wordt ook genoteerd binnen welke termijn de geconstateerde gebreken verholpen dienen te zijn. Na de oplevering krijgt u de sleutel overhandigd en bent u officieel eigenaar van de woning.

Officieel document
Het proces verbaal van oplevering is een officieel document dat na opstelling door de opdrachtgever en de aannemer ondertekend wordt. Als tijdens de oplevering gebreken over het hoofd worden gezien, kan hier later geen klacht meer over worden ingediend. Een oplevering is dus een serieuze zaak die om een deskundig oog vraagt.

Laatste nieuws